Anti-static products&services

ผลิตภัณฑ์และบริการ เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต​

ESD Epoxy floor (Anti-static Epoxy)

พื้นอิพ๊อกซี่ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต

พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิด อิพ๊อกซี่ เหมาะสำหรับบริเวณที่ใช้งานหนัก เช่น มีการใช้งาน Heavy duty จำพวก มีการเข็นของหนัก มีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)

ESD Technology มีระบบพื้นอิพ๊อกซี่ป้องกันไฟฟ้าสถิตอยู่ 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

1. Conductive Epoxy floor (ชนิด คอนดักทีฟ) ​

2. Dissipative Epoxy floor (ชนิด ดีสซิเปทีฟ)​

ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10 -10  ohm เหมาะสำหรับ บริเวณที่ต้องการควบคุมการเกิดไฟฟ้าสถิต ระดับปานกลาง คือยังคงจำเป็นต้องควบคุมไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต แต่ไม่จำเป็นต้อง มีค่าความต้านทานผิวที่ต่ำมาก เช่น

 

 • บริเวณ ประกอบชิ้นส่วน รถยนต์ (บางชนิด)
 • บริเวณ warehouse ของโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์
 • บริเวณ ห้อง Clean room ที่ต้องการจำกัดปริมาณฝุ่น
 • บริเวณ บรรจุหีบห่อ (Packing area)

โดยสามารถเลือก 2 ประเภท คือ ​

1. ESD Epoxy Self-leveling ทำความหนาได้ ตั้งแต่ 2 mm ขึ้นไป และมีลักษณะมันเงา

2. ESD Epoxy coating เป็นลักษณะการกลิ้งบางๆ มีลักษณะผิวกึ่งเงา​

หลังจากทำการติดตั้งระบบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตเสร็จสิ้น ทางบริษัทจะมีการจัดทำ ESD test report โดยการวัดค่าความต้านทานพื้นผิว ตามมาตรฐานสากลของระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (ANSI/ESD, IEC และอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ) โดยทางเรามีวิศวกรไฟฟ้า ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับระบบ ESD เป็นควบคุมการติดตั้งและการออก certificate ESD test report ​

ESD PVC Floor

(พื้นกระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิต)​

พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิด อิพ๊อกซี่ เหมาะสำหรับบริเวณที่ใช้งานหนัก เช่น มีการใช้งานทั่วไป ไม่ได้มีการเข็นของหนัก หรือมีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ในบริเวณที่ต้องการติดตั้ง ทางบริษัท มีให้เลือก 2 แบบ คือ 

1. กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่น (ESD PVC Floor tile) 

ของทางบริษัท ESD จัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ ESD-Flor มีขนาดและลายให้เลือกดังนี้

 • 600x600x 2/3mm
 • 610x610x 2/3mm
 • 900x900x 2/3mm

Catalogue กระเบื้องยาง ESD Flor​

ESD PVC Floor tile

2. กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบม้วน (ESD PVC Floor sheet)

พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตประเภทนี้ นิยมใช้กันแพร่หลาย ใน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่ต้องการรอยต่อเยอะ และ ต้องการพื้นกระเบื้องยางที่ เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน​

กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่น (ESD PVC Floor tile)
ESD Epoxy coating
ESD Epoxy Self-leveling

Catalogue กระเบื้องยาง ESD PS Flor

กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบม้วน (ESD PVC Floor sheet)
กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบม้วน (ESD PVC Floor sheet)

ESD control system

1. ESD control gate

หากติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ทางโรงงานจำเป็นที่จะต้องทำระบบครบวงจร ทั้งระบบพื้น ระบบสายดิน (ground) และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จำพวก รองเท้า, ถุงมือ และ สายรัดข้อมือ ที่ต้องเป็นชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต

 

ดังนั้น ก่อนเข้าพื้นที่ควบคุม(ESD protected area; EPA)  จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ โดยใช้เครื่องวัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตรวจสอบก่อนเข้าหน้างาน เพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นงาน และอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดไฟฟ้าสถิต

2. ESD measurement 

เมื่อติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบหรือวัดค่าความต้านทานผิวสัมผัส ของ โต๊ะ พื้น และ ระบบสายดิน (ESD grounding system) ของระบบ เป็นประจำ ความถี่ในการทดสอบขึ้นกับความเหมาะสมกับการทำงานบริเวณนั้น  โดยจะต้องวัดค่าด้วย วิธีการวัดและรายละเอียด ตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐาน ESD สากล อาทิเช่น ANSI/ESD และ IEC standard

 

ทางบริษัท ESD เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้าน ESD โดยมีวิศวกรที่ผ่านการอบรมจาก สถาบัน ESD Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ยินดีให้คำปรึกษาด้าน ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อให้ลูกค้าใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ESD wax and ESD floor care

(ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต)​

ในการใช้งานพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต การบำรุงรักษาเพื่อให้พื้นผิวหน้าคงความสามารถในการถ่ายเทประจุ เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ควบคุม (ESD control) เป็นสิ่งสำคัญ

 

ทางบริษัท ESD technology ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เคลือบผิว พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Floor) และน้ำยาทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ควบคุม (ESD protected area; EPA)

1. ElektroWax (ESD Wax) น้ำยาเคลือบผิวพื้น ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต 

ทางบริษัท ESD ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำยาเคลือบผิว พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Floor) ภายใต้ Brand “ElektroWax” เหมาะสำหรับพื้น กระเบื้องยาง ESD, พื้น Epoxy ESD และพื้นคอนกรีต

 

“ElektroWax” มีคุณสมบัติ เคลือบผิวพื้น เพื่อรักษาความสะอาด อีกทั้งรักษาสภาพค่าความต้านทานผิวของพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD Floor) มีค่าความต้านทาน อยู่ระหว่าง 104-109 ohm ขนาด 3.78 ลิตร ต่อ แกลลอน

น้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต และห้อง cleanroom เป็นน้ำยาขจัดคราบสกปรกได้ทุกพื้นผิว โดยไม่ต้องล้างออก ไม่มี สี ไม่มีกลิ่น และ เป็นสารประกอบไม่มีประจุ (nonionic chemical) จึงเหมาะสำหรับห้อง clean room ขนาด 3.78 ลิตร ต่อ แกลลอน

น้ำยาลอกแว๊กซ์ ใช้ได้สำหรับพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต และ พื้นกระเบื้องยางทั่วไป ใช้สำหรับขจัดคราบสกปรกบนพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต ก่อนจะลงน้ำยาเคลือบผิวชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต (ElektroWax) ขนาด 3.78 ลิตร ต่อ แกลลอน​

5

รูปภาพ : การวัดค่า Conductive Epoxy floor (ค่าความต้านทานผิว = 1.8 x 10   ohm)

6

9

6

รูปภาพ : การวัดค่า Dissipative Epoxy floor (ค่าความต้านทานผิว = 1.45 x 10  ohm)

กระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบม้วน (ESD PVC Floor sheet)
น้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต และห้อง Cleanroom - ElektroCleaner
น้ำยาลอกแว๊กซ์ ใช้ได้สำหรับพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต และ พื้นกระเบื้องยางทั่วไป

4

6

ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10 -10  ohm เหมาะสำหรับ บริเวณที่ผลิตอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมการเกิดไฟฟ้าสถิต ความจำเป็นระดับสูง พื้นที่เหล่านี้ หากไม่ควบคุมโดยการจัดทำระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นงาน เกิดการระเบิด หรือ เกิดเพลิงไหม้ได้  ตัวอย่างพื้นที่ ที่ควรทำระบบ Conductive floor หรือ สำหรับบริเวณที่ป้องกันระเบิดจะเรียกว่า​

 

Explosionproof floor

 • บริเวณ ผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

 • บริเวณผลิต แบตเตอร์รี่

 • พื้นที่ผลิตโฟม

 • บริเวณเครื่องพ่นสี

 • บริเวณ เครื่อง Dry laminate

 • บริเวณที่เก็บสารเคมี ไวไฟ

 • คลังเก็บวัตถุระเบิด

ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10 -10  ohm เหมาะสำหรับ บริเวณที่ต้องการควบคุมการเกิดไฟฟ้าสถิต ระดับปานกลาง คือยังคงจำเป็นต้องควบคุมไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต แต่ไม่จำเป็นต้อง มีค่าความต้านทานผิวที่ต่ำมาก เช่น

 • บริเวณ ประกอบชิ้นส่วน รถยนต์ (บางชนิด)
 • บริเวณ warehouse ของโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์
 • บริเวณ ห้อง Clean room ที่ต้องการจำกัดปริมาณฝุ่น
 • บริเวณ บรรจุหีบห่อ (Packing area)

พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตประเภทนี้ นิยมใช้กันแพร่หลาย ในหมู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 

มีให้เลือก 2 ชนิด คือ

 • Conductive floor ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10  -10  ohm
 • Dissipative floor ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10 -10  ohm

4

6

6

9

4

6

6

มีให้เลือก 2 ชนิด คือ

 • Conductive floor ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10 -10  ohm
 • Dissipative floor ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10 -10  ohm

 

ทางบริษัท ESD จัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ ESD-PS-Flor มีขนาดและลายให้เลือก 3 ขนาดคือ

 • 2mx20mx2.0mm
 • 2mx15mx2.5 mm
 • 2mx15mx 3.0mm

9

พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตประเภทนี้ นิยมใช้กันแพร่หลาย ในหมู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 

มีให้เลือก 2 ชนิด คือ

 • Conductive floor ค่าความต้านทาน พื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10  -10  ohm
 • Dissipative floor ค่าความต้านทานพื้นผิว (surface resistance) อยู่ระหว่าง 10 -10  ohm

​Call Us Click!

ESD,Anti Static,กันไฟฟ้าสถิต,พื้นพียู,พื้นอีพ็อกซี่,พื้น PU,พื้น ESD,พื้น Epoxy,พื้นโรงงาน